بانک کتاب ثبت لینک
بستن تبلیغات [X]
بهترین تصاویر از دنیای موسیقی

بهترین تصاویر از دنیای موسیقی


نت پیانو نت ویولن نت سنتور نت گیتار

نت پیانوی قطعه Concerto in F major


آهنگساز : نا شناخته تنظیم : نا شناخته تنظیم شده برای : پیانو تعدا صفحات : 3 سطح نت : متوسط نوع فایل : pdf قیمت : 16,000 ریال
[ بازدید : 19 ]

[ پنجشنبه 23 دی 1395 ] [ 21:00 ] [ سیاوش ]

[ ]

نت پیانوی قطعه Bilder einer Ausstellung


آهنگساز : مودست موسورگسکی تنظیم : مودست موسورگسکی تنظیم شده برای : پیانو تعدا صفحات : 1 سطح نت : متوسط نوع فایل : jpg قیمت : 10,000 ریال
[ بازدید : 19 ]

[ پنجشنبه 23 دی 1395 ] [ 20:59 ] [ سیاوش ]

[ ]

نت پیانوی قطعه Mercy Unto Thee


آهنگساز : نا شناخته تنظیم : نا شناخته تنظیم شده برای : پیانو تعدا صفحات : 2 سطح نت : ساده نوع فایل : pdf قیمت : 10,000 ریال

[ بازدید : 20 ]

[ پنجشنبه 23 دی 1395 ] [ 20:58 ] [ سیاوش ]

[ ]

نت پیانوی قطعه Mozart - Piano Sonata No. 16 - Allegro


آهنگساز : ولفگانگ آمادئوس موتسارت تنظیم : ولفگانگ آمادئوس موتسارت تنظیم شده برای : پیانو تعدا صفحات : 4 سطح نت : سخت نوع فایل : pdf قیمت : 22,000 ریال
[ بازدید : 27 ]

[ پنجشنبه 23 دی 1395 ] [ 20:52 ] [ سیاوش ]

[ ]

نت پیانوی QUIET MAN از یانی


آهنگساز : یانیس کریسومالیس تنظیم : یانیس کریسومالیس تنظیم شده برای : پیانو تعدا صفحات : 4 سطح نت : متوسط نوع فایل : pdf قیمت : 29,000 ریال
[ بازدید : 20 ]

[ پنجشنبه 23 دی 1395 ] [ 20:49 ] [ سیاوش ]

[ ]

نت پیانوی قطعه Prelude in C


آهنگساز : یوهان سباستیان باخ تنظیم : یوهان سباستیان باخ تنظیم شده برای : پیانو تعدا صفحات : 1 سطح نت : متوسط نوع فایل : jpg قیمت : 14,000 ریال
[ بازدید : 19 ]

[ پنجشنبه 23 دی 1395 ] [ 20:47 ] [ سیاوش ]

[ ]

نت پیانوی قطعه Twelve Pieces for Beginners


آهنگساز : چارلز ویلی‌ یرس استنفورد تنظیم : چارلز ویلی‌ یرس استنفورد تنظیم شده برای : پیانو تعدا صفحات : 1 سطح نت : متوسط نوع فایل : jpg قیمت : 10,000 ریال
[ بازدید : 17 ]

[ پنجشنبه 23 دی 1395 ] [ 20:46 ] [ سیاوش ]

[ ]

نت پیانوی قطعه My Soul Doth Magnify the Lord


آهنگساز : اولندا دراپر تنظیم : اولندا دراپر تنظیم شده برای : پیانو تعدا صفحات : 4 سطح نت : متوسط نوع فایل : pdf قیمت : 25,000 ریال
[ بازدید : 19 ]

[ پنجشنبه 23 دی 1395 ] [ 20:43 ] [ سیاوش ]

[ ]

نت پیانوی قطعه Prelude Op. 28 No. 18


آهنگساز : فردریک شوپن تنظیم : فردریک شوپن تنظیم شده برای : پیانو تعدا صفحات : 2 سطح نت : سخت نوع فایل : pdf قیمت : 15,000 ریال
[ بازدید : 25 ]

[ پنجشنبه 23 دی 1395 ] [ 20:42 ] [ سیاوش ]

[ ]

نت گیتار قطعه As The Deer


آهنگساز : مارتین نیستروم تنظیم : مارتین نیستروم تنظیم شده برای : گیتار تعدا صفحات : 1 سطح نت : متوسط نوع فایل : jpg قیمت : 10,000 ریال
[ بازدید : 23 ]

[ پنجشنبه 23 دی 1395 ] [ 20:39 ] [ سیاوش ]

[ ]